Briefingsdocument – positionering

Positionering

Een webshop zonder doordacht marketingplan is gedoemd om te mislukken.
Het is zoals een winkel met schitterende etalage bouwen in ‘the middle of nowhere’.

Vanaf het begin moet je marketingplan mee geïntegreerd zitten in je webshopbouw. Want je moet gaan opboksen tegen zowel grote als kleine webshop. Jouw verhaal is dus cruciaal en jouw positionering ook.

We gaan in een andere sectie nog in op hoe je je webshop lokaal kan promoten. Maar deze vragen moet je je van in het begin stellen.

Jouw webshop

 • Wat voor soort producten gaat u online verkopen?
 • Wat maakt je bedrijf uniek / opmerkelijk?
 • Wie is de belangrijkste doelgroep? Wie is de secundaire doelgroep?
 • Waar bent je actief (in termen van geo)?
 • Heb je fysieke winkels? Zo ja, hoeveel?
 • Welke zijn je huidige verkoopkanalen? Offline en online.
 • Heb je resellers? Zo ja, hoeveel? Waar? Geef enkele details.

Concurrenten

 • Wie zijn je concurrenten (online en offline)?
 • Wat zijn de sterke en zwakke punten van je concurrenten?
 • Wat onderscheidt je van jouw concurrenten?
  • Voeg daar eventuele specifieke verschillen aan toe die nuttig zouden kunnen zijn. (bijvoorbeeld: jij biedt gratis ‘service calls’ aa vs. je concurrent rekent daar kosten voor aan)

Algemeen

 • Wat voor soort promoties heb je?
 • Welke omzetdoelstellingen voorzie je voor het eerste jaar? (cfr. business plan)
 • Wat is de gemiddelde winkelmand grootte en de waarde ervan?