Briefingsdocument – Navigatie van de webshop

Navigatie van de webshop

Een van de belangrijkste zaken bij de bouw van een webshop is je hoofdnavigatie. Als deze niet duidelijk is voor de klant loopt het fout. Belangrijk is dus na te denken over je hoofdnavigatie Home/wie zijn wij/ contact:… Probeer hierbij inzicht te krijgen over hoe een klant over jouw zaak nadenkt. Vermijd vakterminologie. Spreek hierbij de taal van de klant.

  • Een voorbeeld van mogelijke structuurelementen voor je hoofdnavigatie vind je hieronder. Denk goed na welke voor jouw webshop van toepassing zijn. Weet daarbij dat je ook elke pagina dient te vullen met relevante content. Werk dus…

Voorbeeld

Webpages Elements
Home Logo
Login create new account
account overview
account details
Shopping Cart Cart overview
Proceed order
Wishlist Saved wishlists
Search Search results
FAQ
About
Contact
Chat function
Blog/Vlog Article category
Article
Jobs Jobs overview
Job details
Newsletter subscribe field


Welke elementen zijn cruciaal en welke zijn secundair?Dus bedenk:

  • Welke copy (inhoud) heb je nu al?
  • Welke copy (inhoud) moet je gaan schrijven?