Becom an authority

We nemen jou mee onder onze beschermende vleugel en verdedigen mee de belangen van de digitale economie bij de overheden en regulerende instanties op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

De Belgische wetgeving beent bij op de digitale actualiteit. Europa werkt aan een resem nieuwe, strenge regels die de digitale spelers bindt en de consument beschermt.

Daarom zorgen we dat je alle evoluties en wetgeving op de voet kan volgen. Dat jij en je bekommernissen gehoord worden. Dat je kan sparren met collega e-spelers. Zodat we een gezond digitaal ondernemingsklimaat creëren. In België en in Europa.

Dat doen we aan de hand van:

Legal Panel

In het Legal Panel volg je de meest recente wetgevingsvoorstellen op en teken je mee aan het Belgische en Europese beleidskader. Zo zit je in poolpositie om initiatieven van de Belgische & Europese overheid te leren kennen. Maar je helpt ook mee om diezelfde bevoegde overheden met studies, probleemsituaties en cases te voeden om zo tot een beter begrip te komen van de digitale economie en e-commerce.

 

Captains Table

De digitale economie daagt ons elke dag uit. Op geregelde basis nodigen we onze Captain leden uit om tijdens een ronde tafel inzichten met elkaar te delen. Nieuwe innovaties, impact van wetgeving, businessresultaten worden er in alle intimiteit met elkaar besproken om zo te leren van elkaar op topniveau. What happens at a Captains Table, stays at a Captains Table.

Representation

Becom wil een stimulerend ondernemingsklimaat creëren voor de digitale business op gebied van wetgeving, opleidingen en financiering. Op alle niveaus. Daarom werken we aan een gelijk speelveld voor onze leden en partners door een grondige vertegenwoordiging naar de verschillende overheden & wetgevers toe.

Daarnaast nemen we deel aan volgende overheidsprojecten:

  • BeCyberSafe – met de steun van de FOD Economie & de Europese Unie
  • De ontwikkeling en organisatie van opleidingstrajecten voor grensoverschrijdende e-commerce – Agentschap Ondernemen / VLAIO
  • Return to Sender – met de steun van de FOD Mobiliteit en het kabinet De Sutter
  • Return to Zero
Viktor Scaled

Heb je vragen? Contacteer ons.

Viktor Nuytten
PR & Research Manager

viktor@becom.digital
+32 472 54 40 15