Briefingsdocument – Boekhouding

Wat met de facturen?

  • Wie moet facturen sturen naar de klant? De webshop software of het ERP-systeem?
  • Als het de Webshop Software is, heeft u dan specifieke velden/verzoeken?
  • Wens je je facturen op de webshop te integreren met je bestaand boekhoudpakket?
  • Of wens je een aparte facturering van de webshop. Bespreek dit ook even met je boekhouder.
  • Wanneer een betaling gebeurt door kaart of PayPal dan kan je een automatische aanduiding dat de factuur betaald is krijgen. Hoe los je dat op voor overschrijvingen? Koppel je daar met je bankrekening?
  • Wat met retour en creditnota’s. Zorg dat dit spreekt met je boekhouding zodoende dat je het overzicht bewaart.