Basis GDPR documenten

Hieronder maar ook in andere GDPR secties (personeelsdocumenten, verwerkingscontracten en NDA’s) vindt u enkele noodzakelijke GDPR modelcontracten of handleidingen terug. Wenst u alle GDPR documenten in één pakket te ontvangen, dan koopt u best onze Volledige Privacy Module.

Volledige Privacy Module

€895excl. btw

Volledige Privacy Module

Volledige Privacy Module NL

Met deze Privacy Impact Assessment (vragenlijst) wordt je duidelijk gemaakt welke risico’s voor je bedrijf liggen. Je kan nadien aan de slag met de implementatie van de documenten. In het pakket zitten 14 documenten.

Omvat volgende documenten:

 • GDPR Handleiding
 • Template privacy impact assessment
 • Verordening EU (2016/679) van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
 • Privacy en cookie policy
 • Data breach notification policy
 • Model Register van dataverwerking voor Verwerker
 • Model Register dataverwerking voor Verantwoordelijke voor de Verwerking
 • Company privacy policy
 • Employee privacy policy
 • Verwerkersovereenkomsten voor verwerker en verantwoordelijke van de verwerking
 • Algemene NDA – (non-disclosure agreement)
 • Procedure voor recht op inzage, recht op verbetering, recht op wissing, recht op gegevensoverdracht, recht op beperking
 • Standaarddocument toestemming: Data export buiten EU
 • Standaarddocument toestemming: Arbeids-overeenkomsten
 • Bring your own device policy

Volledige Privacy Module

€895excl. btw

Volledige Privacy Module

Volledige Privacy Module FR

Met deze Privacy Impact Assessment (vragenlijst) wordt je duidelijk gemaakt welke risico’s voor je bedrijf liggen. Je kan nadien aan de slag met de implementatie van de documenten. In het pakket zitten 14 documenten.

Omvat volgende documenten:

 • GDPR Handleiding
 • Template privacy impact assessment
 • Verordening EU (2016/679) van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
 • Privacy en cookie policy
 • Data breach notification policy
 • Model Register van dataverwerking voor Verwerker
 • Model Register dataverwerking voor Verantwoordelijke voor de Verwerking
 • Company privacy policy
 • Employee privacy policy
 • Verwerkersovereenkomsten voor verwerker en verantwoordelijke van de verwerking
 • Algemene NDA – (non-disclosure agreement)
 • Procedure voor recht op inzage, recht op verbetering, recht op wissing, recht op gegevensoverdracht, recht op beperking
 • Standaarddocument toestemming: Data export buiten EU
 • Standaarddocument toestemming: Arbeids-overeenkomsten
 • Bring your own device policy

Data register

€65excl. btw

data register

Register dataverwerking NL

Dit pakket bevat 1 dataregister waarin men zowel de persoonsgegevens voor zowel de Verantwoordelijke voor de Verwerking als voor de Verwerker kan noteren.
Het bijhouden van een register met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is verplicht op basis van artikel 30 van de Verordening.

 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Fysieke gegevens
 • Leefgewoonten
 • Psychische gegevens
 • Samenstelling van het gezin

Bijzondere GDPR Clausules

€59excl. btw

bijzondere clausules GDPR

Bijzondere GDPR clausules NL

Indien u persoonsgegevens exporteert buiten de EU dient u bepaalde garanties te bieden dat deze verwerking zal gebeuren conform de Verordening. Maar ook indien u persoonsgegevens verwerkt van uw eigen personeelsleden, dient u onderstaande clausules in uw arbeidsovereenkomsten in te voegen.

Dit document bevat standaard clausules voor:

 • Data export buiten EU
 • Data clausules arbeidsovereenkomst

Data register

€65excl. btw

data register

Register dataverwerking FR

Dit pakket bevat 1 dataregister waarin men zowel de persoonsgegevens voor zowel de Verantwoordelijke voor de Verwerking als voor de Verwerker kan noteren.
Het bijhouden van een register met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is verplicht op basis van artikel 30 van de Verordening.

 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Fysieke gegevens
 • Leefgewoonten
 • Psychische gegevens
 • Samenstelling van het gezin

Bijzondere GDPR Clausules

€59excl. btw

Bijzondere GDPR clausules

Bijzondere GDPR clausules FR

Indien u persoonsgegevens exporteert buiten de EU dient u bepaalde garanties te bieden dat deze verwerking zal gebeuren conform de Verordening. Maar ook indien u persoonsgegevens verwerkt van uw eigen personeelsleden, dient u onderstaande clausules in uw arbeidsovereenkomsten in te voegen.

Dit document bevat standaard clausules voor:

 • Data export buiten EU
 • Data clausules arbeidsovereenkomst

Data breach notification policy

€49excl. btw

data breach notification policy

Data breach notification policy NL

Indien een computersysteem gehackt wordt of een USB-stick/dossiermap met persoonsgegevens verloren raakt, spreekt men van een datalek. Deze data breach notification policy moet gevolgd worden indien zich dit voordoet. Als bedrijf geraak je uit deze crisissituatie door het opgestelde stappenplan te volgen. Het is de bedoeling dat je zelf de contactgegevens van nodige betrokkenen aanvult.

Dit document bevat 12 pagina’s.

Privacy self assessment

€295excl. btw

Privacy Self Assesment SafeShops.be

Privacy self assessment NL

Hoe stem je je bedrijf af op de GDPR wetgeving? Het is niet eenvoudig maar met deze assessment helpen we je op weg! Het doel van dit document is om de vereiste impactanalyse te maken, verbonden aan de verwerking van persoonsgegevens door uw onderneming.

Dit document behandelt onder andere volgende zaken:

 • Methodiek van de gehanteerde Impact Assessment
 • Voorafgaande informatieverzameling
 • Impact Assessment IT en beveiliging
 • Impact Assessment Verwerking Persoonsgegevens
 • Risicoverwerking

Data breach notification policy

€49excl. btw

data breach notification policy

Data breach notification policy FR

Indien een computersysteem gehackt wordt of een USB-stick/dossiermap met persoonsgegevens verloren raakt, spreekt men van een datalek. Deze data breach notification policy moet gevolgd worden indien zich dit voordoet. Als bedrijf geraak je uit deze crisissituatie door het opgestelde stappenplan te volgen. Het is de bedoeling dat je zelf de contactgegevens van nodige betrokkenen aanvult.

Dit document bevat 12 pagina’s.

Privacy self assessment

€295excl. btw

Privacy Self Assesment SafeShops.be

Privacy self assessment FR

Hoe stem je je bedrijf af op de GDPR wetgeving? Het is niet eenvoudig maar met deze assessment helpen we je op weg! Het doel van dit document is om de vereiste impactanalyse te maken, verbonden aan de verwerking van persoonsgegevens door uw onderneming.

Dit document behandelt onder andere volgende zaken:

 • Methodiek van de gehanteerde Impact Assessment
 • Voorafgaande informatieverzameling
 • Impact Assessment IT en beveiliging
 • Impact Assessment Verwerking Persoonsgegevens
 • Risicoverwerking