Consumentenrechten

Wat zijn mijn rechten als online klant?

Gebruik onderstaande checklist om jouw rechten als klant te controleren .

 • Begrijp je alle algemene voorwaarden die de webshop vermeldt?
 • Heb je geen vragen?
 • Kan je alle voorwaarden aanvaarden?
 • Kan je ze downloaden ?
 • Kan je de webshop contacteren als je vragen hebt?

Vijf keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Vind je op elke pagina van de website een link naar wie de webshop is?
 • Vind je daar volgende gegevens:
  • de naam van de winkel en zeker ook de naam van het bedrijf achter de winkel?
  • het fysieke adres van het bedrijf achter de winkel?
  • een e-mailadres en telefoonnummer?
  • het ondernemingsnummer?
  • het BTW-nummer?
  • het bankrekeningnummer?

Zeven keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Is alles duidelijk over hoe je moet bestellen?
 • Is duidelijk welke stappen je in welke volgorde moet volgen?
 • Is duidelijk op welk ogenblik je bestelling uitgevoerd is?
 • Is het duidelijk vanaf wanneer je bestelling definitief geplaatst is en je dus zal moeten betalen?
 • Ben je zeker dat er geen vooraf aangevinkte keuzemogelijkheden voorkomen op de website
 • Weet je vooraf of er leverings- of betalingskosten zullen zijn en met welke betaalmiddelen je kan afrekenen?
 • Ken je vooraf de voorziene leveringstermijn?
 • Weet je vooraf of je recht hebt op (al dan niet gratis) retour?

Acht keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Is de vermelde prijs inclusief BTW en eventuele taksen?
 • Ben je zeker dat er geen verborgen extra’s zijn zoals leveringskosten, betalingskosten, dossierkosten of abonnementskosten?
 • Ben je zeker dat er geen ongevraagde en betalende extra’s vooraf aangevinkt zijn zoals bijkomende verzekeringen of waarborgen

Drie keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Staat de kost per oproep of per minuut duidelijk naast het telefoonnummer?
 • Is deze kost aangeduid in even grote letters?

Twee keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Is op de website duidelijk vermeld hoe je een klacht kan indienen?
 • Is ook duidelijk aangegeven binnen welke termijn je een antwoord mag verwachten?
 • Is het voor jou duidelijk via welk kanaal (telefoon, e-mail,…) je je klacht moet versturen?
 • Word je geïnformeerd over buitengerechtelijke bemiddelingsopties/organisaties

Vier keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Is bij een abonnement of dienst van langere duur duidelijk wanneer de overeenkomst afloopt?
 • Zijn de voorwaarden voor het opzeggen ervan duidelijk?
 • Is duidelijk via welk kanaal (aangetekende brief, mail,…) je je opzeg moet versturen?
 • Is duidelijk hoelang op voorhand je je opzeg moet bekend maken?

Vier keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Zijn de garantievoorwaarden duidelijk uitgelegd?
 • Heb je minstens recht op de in België wettelijke minimumgarantie van 2 jaar?

Twee keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Zijn de verplichtingen die jij als klant eventueel moet aangaan duidelijk?
 • Is duidelijk vermeld hoelang jouw verplichtingen duren?
 • Zijn alle voorwaarden voor financiële garanties die men jou eventueel vraagt duidelijk?
 • Zijn de gebruiksvoorwaarden van digitale producten en diensten (muziek, e-books,…) duidelijk?
 • Zijn de beperkingen bij het gebruik van digitale producten en diensten duidelijk?
 • Zijn bij aankoop van digitale content voor een toestel de systeemvereisten duidelijk uitgelegd?

JA op de vragen die jou aangaan = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Is duidelijk vermeld of je recht hebt op een bedenktijd van 14 dagen?
 • Zijn je rechten als consument duidelijk omschreven betreffende de bedenktermijn?
 • Verwijst de website naar het wettelijk voorziene modelformulier?
 • Staat er duidelijk dat alle kosten je terugbetaald worden als je gebruik maakt van je bedenktermijn?
 • Staat duidelijk vermeld dat jij hoogstens de kosten van de retourzending moet betalen?
 • Geeft de webshop duidelijk aan dat bepaalde producten uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht (indien dit van toepassing is) of, desgevallend, de omstandigheden waarin je het recht verliest?
 • Wordt er naast de rechten ook duidelijk omschreven hoe je het retourrecht moet uitoefenen en je verplichtingen hierbij? (bv. vereisten mbt verpakking, in welke mate je het goed mag gebruiken, …)

Zeven keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Krijg je een bevestiging van je bestelling via e-mail dat je bestelling samenvat?

JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Krijg je de vraag om uitdrukkelijk je bestelling te bevestigen, als je een bestelling plaatst met onmiddellijke betalingsverplichting?

JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Heeft de webshop een duidelijk beleid aangaande de omgang met persoonsgegevens?
 • Kun je weigeren, dat je gegevens doorgegeven worden aan andere bedrijven?
 • Is er duidelijk vermeld, dat je je gegevens kunt corrigeren?
 • Kun je je gegevens zonder meer laten verwijderen uit het bestand van de webshop?
 • Geeft de webshop mee hoelang ze je gegevens bewaren?

Vijf keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Is er een duidelijke vermelding dat de webshop cookies gebruikt?
 • Heb je de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren?
 • Heb je de mogelijkheid om ‘niet-strikt noodzakelijke’ cookies te aanvaarden of te weigeren?

Drie keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

 • Als je reclame ontvangt van webshops waar je geen klant bent, is het dan enkel omdat je hen je mailadres gaf met de bedoeling reclame te ontvangen?
 • Heeft de webshop waar je klant bent je gevraagd of je reclame wenst te ontvangen?

Twee keer JA = OK, deze webshops volgen de wettelijke spelregels.

 • Is reclame die je elektronisch ontvangt altijd als reclame herkenbaar?
 • Is in elektronische reclame die je ontvangt de afzender duidelijk herkenbaar?
 • Heb je altijd de mogelijkheid je voor reclame af te melden via bv. ‘unsubscribe’?

Drie keer JA = OK, deze reclame komt uit een betrouwbare bron.

 • Neemt je webshop maatregelen om je gegevens op een veilige manier over te dragen?
 • Maakt je webshop gebruik van een recent antivirussysteem?
 • Beveiligt je webshop zich tegen hackingaanvallen?

Drie keer JA = OK, deze webshop verdient hiervoor je vertrouwen.

Heb je alles duidelijk kunnen beantwoorden? Super, de webshop is betrouwbaar!

Zit je toch met vragen, neem gerust contact met ons op.

Heb je een klacht over een webshop? Bekijk de klachtenpagina.